Əlilliyin müəyyən edilməsi

Tibbi-sosial ekspert komissiyaları tərəfindən birinci, ikinci və üçüncü dərəcə əlillik və 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunur.

Əlillik səbəbləri TSEK tərəfindən aşağıdakı hallarla əlaqədar müəyyənləşdirilməsi aparılır:

 • Ümumi xəstəlik
 • əmək zədəsi
 • peşə xəstəliyi
 • Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar
 • Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar
 • 1990-cı ilin yanvar hadisələri ilə əlaqədar
 • hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar
 • hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar
 • hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar
 • keçmiş SSRİ-nin müdafiəsi ilə əlaqədar
 • Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar

Əlillik dərəcələrinin və 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 413 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamə” əsasında müəyyən edilir.