Qanunvericilik layihələri

"Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər Kabineti 30 may 2014-cü il tarixli 172 nömrəli qərarına əsasən Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin təşkili üçün vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, ayrı-ayrı vətəndaşların, mütəxəssis və ekspertlərin rəy, irad və təkliflərinin alınması məqsədi ilə layihələrin 60 gün, yuxarı icra orqanı tərəfindən normativ hüquqi aktın layihəsinin hazırlanması üçün 3 ay və ya daha az müddət müəyyən edildikdə, 10 gün müddətində həmin orqanların rəsmi internet səhifəsinin xüsusi bölmələrində qalmasını təmin edirlər.


Qanunvericilik layihələri

2020-2026-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafına dair Milli Strategiya

2019-cu ilin iyul ayından 2019-cu ilin sentyabr ayına kimi ictimai müzakirə üçün təqdim edilir

Müzakirədə iştirak edin

“Yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxs qismində uçota alınmış əlilliyi olan şəxs vəfat etdiyi halda həmin uçotun onun ailə üzvləri üçün saxlanılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin aprel ayından 2019-cu ilin iyun ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

İnfrastruktur obyektlərinin əlilliyi olan şəxslərin istifadəsi üçün ağlabatan uyğunlaşdırılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

“Dövlət reabilitasiya müəssisələrinin təşkili və fəaliyyəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Əlilliyi olan şəxslərin reyestrinin aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Özəl və bələdiyyə reabilitasiya subyektləri üçün standartlar"ın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Əlilliyi olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

"Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası qaydası" və "Fərdi Reabilitasiya Proqramının hazırlanması, təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

Əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin siyahısının və Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi şərtləri və qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

“Əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2019-cu ilin mart ayından 2019-cu ilin may ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2018-ci ilin oktyabr ayından 2018-ci ilin dekabr ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

Azərbaycan Respublikasında əhali sakinliyi və demoqrafik inkişaf sahəsində Dövlət Proqramı 
2014-cü ilin may ayından 2014-cü ilin dekabr ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə dair Milli Fəaliyyət Proqramı (2014-2018-ci illər) 
2014-cü ilin aprel ayından 2014-cü ilin dekabr ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2014-cü ilin aprel ayından 2014-cü ilin dekabr ayına kimi ictimai müzakirə üçün açıq olub